Stowarzyszenie Polska Akademia Kultury – wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rekrutacja członków zwyczajnych i członków wspierających – lipiec 2018