Otagowano: krytyka polityczna

Kościół jak korporacja?

Dość rzadko możemy spotkać opis Kościoła z perspektywy byłego księdza. Osoby, które wystąpiły ze stanu duchownego, zazwyczaj nie zabierają głosu, trudno nawet znaleźć informację, ile ich jest. Jednym z nich jest Piotr Babiński, który swoje doświadczenia w byciu księdzem opisał w książce...

„Gejerel” Krzysztofa Tomasika – recenzja

Pewnie część starszych osób spytana o życie osób LGBT+ w PRL-u z lekkim uśmiechem na twarzy odpowiedziałaby: „tego kiedyś nie było”. Oczywiście, że to nie prawda, choć rzeczywiście osoby LGBT+ dość rzadko pojawiały się w życiu publicznym – władza chciała je ukryć i udać, że nie istnieją. Pisze...

Co się dzieje (i nie dzieje) w seminarium? – „Sakrament obłudy” Roberta Samborskiego

Czy kiedyś zastanawialiście się, czego uczą się kandydaci na księży w seminariach? Nawet jeśli tak, to trudno dowiedzieć się szczegółowych informacji i zaspokoić swój głód wiedzy w tym temacie. Wygląda na to, że mury seminariów duchownych są bardzo szczelne i stosują zasadę, że co zdarzyło się za ich...