Otagowano: konwicki

HGW na Veturilo jako nowa Syrenka Warszawska i Konwicki w twórczym szale – recenzja „Zwierzoczłekoupiorów”

Jedna z najnowszych sztuk wystawianych przez popularny w Warszawie Teatr Studio mieszczący się przy Placu Defilad, Zwierzoczłekoupiory w reżyserii Michała Walczaka, z pewnością zasługuje na miano lekko kontrowersyjnej. Rzadko kiedy teatr w tak niezawoalowany sposób odnosi się do aktualnych wydarzeń polityczno-społecznych w kraju. Twórcy spektaklu...