Czym jest Polska Akademia Kultury?

Polska Akademia Kultury (PAK):

12 listopada 2017 r. założyliśmy własne stowarzyszenie – Stowarzyszenie Polska Akademia Kultury, które 3 marca 2018 r. zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń (numer KRS: 0000722556, NIP: 6783173204, REGON: 36968299900000). „Kultura na co dzień” stała się dzięki temu oficjalnym organem prasowym i medialnym Polskiej Akademii Kultury. Nasze stowarzyszenie nawiązuje do zaszczytnej tradycji Akademii Francuskiej i Polskiej Akademii Literatury (PAL), starając się kultywować ich misję. Dokładamy także wszelkich starań, by uznawano nas za prawowitego następcę Polskiej Akademii Literatury.

Środowisko PAK i KNCD liczy kilkuset członków z całej Polski, wśród których znajdują się artyści, osoby kreatywne i chętne do zbudowania wyjątkowego towarzystwa ludzi kultury w naszym kraju. W swoich szeregach mamy obywateli różnych narodowości, zamieszkujących teren trzech różnych kontynentów.

Dołącz do PAK:

Zgodnie z polskim prawem – już teraz każdy miłośnik kultury może dołączyć do naszego Stowarzyszenia. By to zrobić, należy wydrukować deklarację członkowską, czytelnie wypełnić ją wielkimi literami, zrobić skan wypełnionej deklaracji, wysłać ją na adres e-mail: pak@kncd.pl, a następnie dostarczyć ją osobiście (lub przez pełnomocnika) Zarządowi PAK na zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Akademii Kultury lub nadesłać pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie Polska Akademia Kultury
os. Złotego Wieku 65/9
31-618 Kraków

Wzór deklaracji członkowskiej do wypełnienia: [embeddoc url=”https://kulturanacodzien.pl/wp-content/uploads/2018/12/DEKLARACJA-CZŁONKOWSKA-STOWARZYSZENIA-POLSKA-AKADEMIA-KULTURY-2019.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Pobierz deklarację członkowską PAK:”]

Tekst Jednolity Statutu Stowarzyszenia Polska Akademia Kultury, przyjęty jednogłośnie 12 listopada 2017 r. na zebraniu Walnego Zgromadzenia Członków PAK: [embeddoc url=”https://kulturanacodzien.pl/wp-content/uploads/2018/12/TEKST_JEDNOLITY_STATUTU_STOWARZYSZENIA_POLSKA_AKADEMIA_KULTURY.docx.pdf” download=”all” viewer=”google” text=”Pobierz tekst Statutu PAK:”]

By zostać członkiem PAK nie trzeba mieć obywatelstwa polskiego, ani mieszkać na terytorium RP. Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pozwolenie swoich opiekunów prawnych.

Po przyjęciu w poczet członków Polskiej Akademii Kultury – nowe osoby otrzymają dostęp do specjalnej, prywatnej grupy dla członków Stowarzyszenia.

Przekaż darowiznę Polskiej Akademii Kultury:

Osoby, które nie chcą dołączyć do Polskiej Akademii Kultury, mogą nas także wesprzeć finansowo, wysyłając dowolną kwotę na konto bankowe:

Stowarzyszenie Polska Akademia Kultury
20 1750 0012 0000 0000 3985 8886 (Raiffeisen Polbank)
KOD BIC/SWIFT: RCBWPLPW
os. Złotego Wieku 65/9
31-618 Kraków
Temat przelewu: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Polska Akademia Kultury.

Pełne dane w Rejestrze Stowarzyszeń:

Nazwa: STOWARZYSZENIE POLSKA AKADEMIA KULTURY
Numer KRS: 0000722556
NIP: 6783173204
REGON: 36968299900000
Forma prawna: stowarzyszenie
Adres stowarzyszenia: os. Złotego Wieku 65/9, 31- 618 Kraków
Terytorium działania: Rzeczpospolita Polska

Władze Stowarzyszenia:

Zarząd: Adrian Bystroń, Piotr Głowacki, Aleksandra Głusek, Julita Golińska, Justyna Miernik, Bartłomiej Pocielej, Dominik Setlak
Komisja Rewizyjna: Aleksander Jochym, Błażej Matuła, Karolina Ślęzak, Karol Witas
Prezes: Adrian Bystroń
Wiceprezes: Justyna Miernik
Dyrektor artystyczny: Aleksandra Głusek
Skarbik: Piotr Głowacki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Aleksander Jochym
Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Błażej Matuła
Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Karolina Ślęzak