Najczęściej popełniane błędy

Spis najczęściej popełnianych błędów dziennikarzy KNCD i członków PAK

1. Posługiwanie się błędną nazwą „Kultury na co dzień” lub Stowarzyszenia Polska Akademia Kultury.

Nazwy poprawne: Kultura na co dzień; KNCD.
Nazwy błędne: Magazyn Kultura na co dzień; Kultura na codzień; KNC; Culture Every Day.
Poprawna nazwa w dopełniaczu: Kultury na co dzień.
Błędna nazwa w dopełniaczu: Kultura na co dzień.

Nazwy poprawne: Polska Akademia Kultury; Stowarzyszenie Polska Akademia Kultury; PAK.
Nazwy błędne: Stowarzyszenie Polskiej Akademii Kultury; Stowarzyszenie PAK; SPAK.
Poprawna nazwa w dopełniaczu: Stowarzyszenia Polska Akademia Kultury.
Błędna nazwa w dopełniaczu: Stowarzyszenia Polskiej Akademii Kultury.

2. Tłumaczenie nazwy „Kultura na co dzień” na języki obce.

Nazwy magazynów, gazet i czasopism są nieprzetłumaczalne. „The Guardian” w tłumaczeniu na język polski to „The Guardian”, a „Der Spigel” w tłumaczeniu na język włoski to „Der Spiegel”. Nazwa „Kultura na co dzień” w języku angielskim brzmi: „Kultura na co dzień”.

3. Podawanie nazwy gazet i czasopism kursywą, bądź bez cudzysłowu.

Tytuły prasowe składa się według wieloletnich norm edytorskich w Polsce w cudzysłowie. W Internecie nazwy czasopism należy podawać według identycznej reguły. Wobec tego poprawną formą, jaką należy stosować w tekstach i publikacjach jest „Kultura na co dzień”, nie zaś Kultura na co dzień, ani Kultura na co dzień.

4. Błędne podawanie adresów naszej strony internetowej.

„Kultura na co dzień” ma zarejestrowane dwie główne domeny (adresy internetowe): kncd.pl oraz kulturanacodzien.pl. Obie występują bez www.

Poprawne adresy: kncd.pl, kulturanacodzien.pl.
Niepoprawne adresy: www.kncd.pl, www.kulturanacodzien.pl.

5. Dodawanie postów w mediach społecznościowych, bez zachowania obowiązkowego, 5-godzinnego odstępu czasowego pomiędzy postami.
6. Dodawanie postów w mediach społecznościowych bez hasztagów.
7. Dodawanie polubień na Facebooku dla treści publikowanych przez „Kulturę na co dzień” z konta „Kultury na co dzień”, zamiast z profilu prywatnego.
8. Udostępnianie innych treści (tj. nieopublikowanych przez nas, niepochodzących z naszych stron lub grup) na naszych stronach na Facebooku i w naszych grupach .
9. Wysyłanie tekstów do korekty redaktorowi naczelnemu, zamiast kierownikowi Działu Korekty i Edycji Tekstów.

By wrócić do spisu treści Encyklopedii KNCD i PAK: kliknij tutaj!

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2018.