Mój Bó

Aleksandra Głusek, Mój Bó

 

Nie umiem się modlić

Boże dopomóż!

Nie umiem się modlić.

 

Dostrzegam piękno.

Widzę cierpienie.

Trzymam za rękę.

Czy to modlitwa?

 

Słońce zbyt ostre.

 

Kreacja świata

Jak barokowa suknia

 

Uśmiechy przechodniów

Granitowe kamienie

 

Oczy dziecka

Perły najczystsze.

 

Nie umiem się modlić

Boże dopomóż!

 

Patrzę na niebo,

Z obłoków układasz drogowskazy.

Jesteś! Boże.

 

Copyright © by Aleksandra Głusek