Kontakt i współpraca

Kultura na co dzień
kulturanacodzien.pl

Współpraca, patronat medialny, reklama, oferta wydawnicza, sponsoring: wspolpraca@kncd.pl
Kontakt informacyjny z redakcją, kwestie techniczne i logistyczne: kontakt@kncd.pl

Facebook: Kultura na co dzień
Twitter: Kultura na co dzień
Google+: Kultura na co dzień
Instagram: Kultura na co dzień

Wyślij nam Twój artykuł

Jeżeli chcesz, by Twój tekst lub inny utwór został opublikowany na łamach „Kultury na co dzień”, wyślij go w formacie .docx na adres wspolpraca@kncd.pl, wraz z danymi kontaktowymi oraz krótką notą biograficzną autora tekstu. Odpowiedzialność cywilnoprawną za udostępniane materiały zawsze ponosi twórca treści.

Wyślij nam Twoją publikację wydawniczą do recenzji

Na adres redakcji można przesyłać własne publikacje książkowe, utwory muzyczne i filmowe oraz dzieła artystyczne. „Kultura na co dzień” zastrzega sobie prawo do selekcji nadesłanych materiałów i recenzowania tylko wybranych przez redakcję utworów. Nadesłane materiały nie są zwracane.

Kultura na co dzień oferuje współpracownikom

 1. Objęcie patronatem medialnym różnorodnych wydarzeń, projekcji filmowych, sztuk teatralnych, pozycji książkowych, tomików poezji, artykułów, felietonów, utworów muzycznych, festiwali kulturalnych, imprez sportowych, prelekcji i debat naukowych.
 2. Umieszczenie promowanych wydarzeń w kalendarzu imprez na kncd.pl.
 3. Umieszczenie  utworów  literackich, artykułów naukowych, książek, dzieł sztuki, projektów graficznych, piosenek, teledysków, fotografii i filmów w Bibliotece Kultury na co dzień.
 4. Wsparcie autorskich pomysłów naszych współpracowników. Wypromowanie ich wytworów, tekstów,  książek, projektów, dzieł sztuki.
 5. Zamieszczenie własnego portfolio na portalu kncd.pl.
 6. Przeprowadzenie profesjonalnej kampanii promocyjnej, z wykorzystaniem wszystkich mediów społecznościowych.
 7. Możliwość uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach, organizowanych przez „Kulturę na co dzień”.
 8. Wsparcie techniczne i logistyczne dla swoich współpracowników.
 9. Możliwość uzyskania darmowych wejściówek do kin, teatrów, galerii sztuk, muzeów, na wystawy, koncerty i wydarzenia naukowe.
 10. Pomoc prawną dla swoich wszystkich partnerów.
 11. Perspektywę rozwoju i zebrania cennego doświadczenia w ramach ogólnopolskiego projektu „Kultura na co dzień”.
 12. Profesjonalną korektę tekstów, artykułów i felietonów.
 13. Pomoc bibliograficzną i merytoryczną przy pisaniu książek, tekstów, artykułów i felietonów.
 14. Przeprowadzenie profesjonalnej relacji z wydarzeń, imprez, wykładów, prelekcji i festiwalów.
 15. Umieszczenie znaków firmowych swoich partnerów na stronie kncd.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.
 16. Możliwość uzyskania prawnego statusu dziennikarza „Kultury na co dzień”,  otrzymania  legitymacji  prasowej oraz akredytacji na wydarzenia kulturalne i naukowe.
 17. Inne rodzaje współpracy, ustalane indywidualnie z redaktorem naczelnym.