Karpezo Marcin, WordPress. Od instalacji do rozbudowanego serwisu WWW, Biblioteczka Komputer Świat, Warszawa 2016.