Kalendarium KNCD i PAK. Spis ważnych dat i nasza historia

13 września 2014 r. – początek projektu, założenie strony „Herbert na co dzień”. Projekt funkcjonuje pod nazwą „Poezja na co dzień”.
11 sierpnia 2016 r. – projekt zmienia swoją nazwę na „Kultura na co dzień” i rozszerza tematykę z poezji na szeroko rozumianą kulturę i sztukę.
5 lipca 2016 r. – założenie strony „Miłosz na co dzień”.
9 lipca 2016 r. – założenie strony „Różewicz na co dzień”.
9 lipca 2016 r. – założenie strony „Baczyński na co dzień”.
10 lipca 2016 r. – założenie strony „Mickiewicz na co dzień” (strona działała nieprzerwanie do 31 marca 2018 r., kiedy to zakończyła działalność).
11 sierpnia 2016 r. – założenie strony „Kultura na co dzień” na Facebooku.
31 lipca 2017 r. – „Kultura na co dzień” została wpisana do Rejestru Dzienników i Czasopism przez Sąd Okręgowy w Krakowie, uzyskując Ns Rej. Pr. 160/17.
19 października 2017 r. – tytuł „Kultura na co dzień” został zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczony symbolem: ISSN 2544-5145
12 listopada 2017 r. – członkowie „Kultury na co dzień” powołali do życia Stowarzyszenie Polska Akademia Kultury, „Kultura na co dzień” stała się oficjalnym organem prasowym i medialnym PAK.
3/9 marca 2018 r. – Stowarzyszenie Polska Akademia Kultury zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń.
31 marca 2018 r. – założenie strony „Literatura na co dzień”.

By wrócić do spisu treści Encyklopedii KNCD i PAK: kliknij tutaj!