BIBLIOTEKA

1. Poezja polska:

Krzysztof Kamil Baczyński (w opracowaniu)
Ewelina Dorczak
Aleksandra Głusek
Adam Mickiewicz
Cyprian Kamil Norwid (w opracowaniu)
Juliusz Słowacki (w opracowaniu)

2. Poezja zagraniczna: (w opracowaniu)

3. Opowiadania i proza polska:

Justyna Miernik

4. Opowiadania i proza zagraniczna: (w opracowaniu)

5.  Publicystyka, eseje i artykuły naukowe: (w opracowaniu)

6. Książki: (w opracowaniu)

7. Utwory muzyczne: (w opracowaniu)

8. Obrazy i dzieła sztuki: (w opracowaniu)

Salvador Dalí
Pablo Picasso

9. Fotografie i grafiki: (w opracowaniu)

10. Filmy i sztuki teatralne: (w opracowaniu)