Autor: Dominika Lisiecka

Samotność i wyobcowanie w “Halce” Stanisława Moniuszki

Jest w operze coś takiego, co sprawia, że wszystkie myśli w naszej głowie znikają, całą swoją uwagę skupiamy na scenie, a atmosfera robi się uroczysta i wzniosła. Światła zostają przyciemnione, a my chcemy tylko słuchać głosów śpiewaków i muzyki wygrywanej przez orkiestrę. Trudno opisać to uczucie – zostajemy...