Aktualności – listopad 2018

5 listopada 2018

słowa-klucze: zmiany instrukcji i regulaminów, hasztagi, vlog redakcyjny, oktet, patronaty medialne, Kraków Debatuje, składki członkowskie, Encyklopedia

Nadchodzący rok dla „Kultury na co dzień” stanie się przełomowy. Będzie regularny vlog redakcyjny, będą profesjonalne kursy i szkolenia dla redakcji (zarówno w formie wideo, jak i na żywo – w profesjonalnych salach konferencyjnych), będzie wreszcie wiele możliwości, by na działalności w „Kulturze na co dzień” zarabiać, a także uzyskiwać wiele pozafinansowych korzyści. Będziemy też budowali lokalne struktury KNCD i PAK – we wszystkich województwach.

By to jednak stało się możliwe, postanowiłem wprowadzić dużo zmian w tym projekcie. Zapraszam Was więc do lektury tego posta, bo jest on naprawdę ważny.

1. Zmieniły się zasady zarówno publikowania artykułów na łamach kncd.pl, jak i publikowania treści w naszych social media. Od momentu opublikowania tego posta – obowiązują nowe instrukcje, które znajdziecie w naszej Encyklopedii (link w komentarzu). Do 12 listopada dopuszczalne (ale nierekomendowane) jest jednak dodawanie postów na starych zasadach, tak by każdy miał czas się zapoznać ze wszystkimi zmianami.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:

1.1. dla publikowania artykułów na kncd.pl:

  1. zniesiony został obowiązek publikowania swoich artykułów z kncd.pl w naszych mediach społecznościowych;
  2. nie trzeba już przy publikacji tekstu zmieniać koloru fontu z ciemnoszarego na czarny. Teraz kolor czarny będzie ustawiony automatycznie;
  3. osoby publikujące artykuły będą teraz zobowiązane do zmiany bezpośredniego adresu (linku, odnośnika) artykułu na możliwie jak najkrótszy;
  4. zniesiona została prośba o wybieranie opcji „oczekuje na przegląd” w przypadku artykułów przeznaczonych do korekty. Teraz w Kokpicie należy dodawać artykuły już gotowe do publikacji, nigdy przed korektą;

1.2. dla publikowania w mediach społecznościowych:

  1. we wszystkich naszych mediach społecznościowych został wprowadzony obowiązek zamieszczania hasztagów. Dotyczy to w szczególności Facebooka (wszystkie nasze strony i grupy) oraz Instagrama;
  2. oprócz hasztagów, dotyczących zamieszczonej treści (związanych z ich tematyką), należy zamieścić obowiązkowo także dwa hasztagi redakcyjne: #KNCD oraz #kulturanacodzien.
  3. wprowadzony został bezwzględny zakaz udostępniania innych treści (tj. nieopublikowanych przez nas, niepochodzących z naszych stron lub grup) na naszych stronach i w naszych grupach (z wyjątkiem „Muzyki na co dzień”);
  4. ponownie przywrócony został obowiązek zamieszczania formuły (informacji) o naborze do redakcji na końcu opublikowanego posta (szczegóły w instrukcji w Encyklopedii);

2. Przypominam też o ważnych sprawach, o których należy pamiętać, a które obowiązują już od dłuższego czasu:

a) pomiędzy postami na każdej z naszych stron na Facebooku powinno się zachować minimum 5-godzinny odstęp czasowy;
b) w tekstach publikowanych na kncd.pl nie wolno zamieszczać wcięcia akapitowego w pierwszym akapicie;
c) teksty do korekty należy wysyłać do Kierownika Działu Korekty i Edycji Tekstów – Karoliny Kowalskiej;

3. Oficjalnie wznawiamy rekrutację do wszystkich działów w redakcji. Rekrutacja będzie trwała aż do jej odwołania, w formie ciągłej, permanentnej.
4. Platformą do wewnątrzredakcyjnej komunikacji tekstowej będzie od teraz wyłącznie Facebook (do tej pory były Facebook i Discord). Platformą do wewnątrzredakcyjnej komunikacji głosowej pozostanie Discord, więc nie usuwajcie swoich kont, ani aplikacji.
5. Usystematyzowane zostały czaty redakcyjne. Zbędne zostały usunięte, a brakujące – zostaną założone do 12 listopada. Pełny spis czatów redakcyjnych znajduje się w Encyklopedii.
6. Do 12 listopada złożę wniosek o obniżenie wszystkich składek członkowskich w Polskiej Akademii Kultury o 50%.
7. Od teraz – a więc od drugiej transzy legitymacji prasowych – członkowie Polskiej Akademii Kultury będą otrzymywali legitymacje prasowe z dwa razy dłuższą datą ważności, niż pozostali.
8. Pierwsza transza legitymacji prasowych została już wydrukowana. W pierwszej transzy znalazły się legitymacje dla wszystkich osób, które kiedykolwiek przesłały nam swoje zdjęcie do legitymacji.
9. Wybrałem koordynatorów oddziałów wojewódzkich „Kultury na co dzień”:
w województwie dolnośląskim: Maciej Kulpik,
w województwie małopolskim: Justyna Miernik,
w województwie mazowieckim: Natalia Łupińska,
w województwie wielkopolskim: Klara Szela.
10. Ostatnio nawiązaliśmy współpracę i partnerstwo z m.in.: Teatrem Wielkim w Poznaniu, Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Białołęckim Ośrodkiem Kultury w Warszawie, Kinem Świat i Klubem Debat Parlamentarnych UJ. Więcej szczegółów wkrótce.
11. „Kultura na co dzień” (obok m.in. British Council i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) będzie patronem medialnym „Kraków Debatuje” w ramach Polskiej Ligi Debat 2018/2019. Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 14-16 grudnia i będzie przez naszą redakcję nagrywane. Nasza redakcja zgodziła się także przeprowadzić transmisję live z tego wydarzenia.
12. Od teraz comiesięczne zestawienie aktualności będzie publikowane także w naszej Encyklopedii. Będą tam zamieszczane także podsumowania spotkań redakcyjnych.
13. Cała Encyklopedia została zaktualizowana, więc należy się zapoznać z jej treścią ponownie. Dotychczasowe podstrony(rozdziały) zostały zaktualizowane, pojawiły się także nowe m.in.:
a) najczęściej popełniane błędy przez dziennikarzy KNCD i członków PAK;
b) gratyfikacje, nagrody i przywileje za aktywność w KNCD i PAK.
14. Od teraz dostęp do Encyklopedii będzie zablokowany hasłem: kulturancd.
15. Będziemy chcieli zorganizować spotkania redakcyjne: we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Terminy na razie są nieznane.
16. Już wkrótce zostaną ogłoszone terminy pierwszych przesłuchań do oktetu „Kultury na co dzień”. Szykujcie swoje głosy, bo ilość miejsc będzie ograniczona.

By wrócić do spisu treści Encyklopedii KNCD i PAK: kliknij tutaj!